Vi har monterat bilrutor i 60 år

Sedan 1957 har Bilglas varit verksamma inom glasbranschen. Då som nu är allt inom bilrutor vår specialitet. Vi hjälper dig med vind-, sido- och bakrutor till din bil, lastbil eller buss. Vi monterar även glas på traktorer, truckar och andra arbetsfordon. Vi utför också fönsterglasreparationer, nyglasningar, skyltfönster, isolerglas, plexiglas samt glashyllor mm.

Miljö-, Kvalitets- och Arbetsmiljöcertifierade

Bilglas är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt arbetsmiljöcertifierade enligt OHSAS 18001. Vi är också en auktoriserad och DEKRA-kontrollerad verkstad av Glasbranschföreningen. Av Länsförsäkringar Östgöta är vi Lupin-certifierade.

__1

Bilglas-30

Bilglas-45

Bilglas-55

Bilglas-75

__1

Bilglas-91

Bilglas-111

Bilglas-134

glasxperten
Ett nytt varumärke men med mycket lång erfarenhet inom glasbranschen som nu satsar för att bli ett starkt alternativ och motvikt i rådande utveckling. Ett varumärke som fortsatt bygger på hög kompetens, utveckling, förtroende och uppfyller försäkringsbolagens/kundernas krav och förväntningar.
lupin_cert_foretag
Lupin Certifierat Företag
Programmet är ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram av de tjänster som Länsförsäkringar Östgöta upphandlar av anlitade verkstäder. Villkoren styrs mot avtalsvillkoren mellan verkstad och försäkringsbolag. De i programmet ingående delmomenten anpassas så långt det är möjligt, i linje med kraven i moderna kvalitetsledningssystem.
ISO9001, ISO14001 samt OHSAS 18001
Vi på Bilglas i Linköping är certifierade inom kvalitet – ISO9001, miljö – ISO14001 samt även arbetsmiljö – OHSAS18001 av certifieringsorganet SP.

Auktoriserat Bilglasmästeri
Ungefär 400 bilglasmästerier över hela landet är auktoriserade av Glasbranschföreningen. Detta innebär att dessa företag har den högsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla bilar, bussar och lastbilar

MTK Auktoriserad
Två på marknaden befintliga system samverkar nu för att ytterligare höja kvalitén i våra byggnader vad gäller glas- och metallpartier. Kvalitetssäkringen sker inom ramen för två system – P-märkning och MTK-auktorisation.

.
Medlem av Glasbranschföreningen
Glasbranschföreningen auktoriserar och certifierar företag som arbetar med bilglas, montage av brandklassade partier och konstinramning. Genom utbildning, krav och kontroll av de auktoriserade företagen garanteras beställare och konsument…